آسان خرید

برای خرید به روش آسان خرید فقط کافیست کد هر محصول را به شماره ۳۰۰۰۷۲۹۰۰۰۰۲۱۶ پیامک کنید.

هگزا روتور متوسط X16 , محصول  SONG YANG

کواد روتور MJ 103A ,کوادروتور 4کاناله با مانور 360 درجه پهپاد کواد کوپتر کواد روتور رادیو کنترل کنترلی اسباب بازی

۰۵۰۱۱۵

۲۲۵۰۰۰ تومان  ۱۸۰۰۰۰ تومان

X4  بهترین کوادروتور  سرعتی ۴ مینی

X4 یکی از بهترین کوادروتور های سرعتی 4 کانال پهپاد کواد کوپتر کواد روتور رادیو کنترل کنترلی اسباب بازی

۰۵۰۱۱۲

۱۴۵۰۰۰ تومان

کواد روتور V272 مینی از کمپانی WLtoys

کواد روتور V272 مینی از کمپانی WLtoys پهپاد کواد کوپتر کواد روتور رادیو کنترل کنترلی اسباب بازی

۰۵۰۱۰۴

۱۵۶۰۰۰ تومان    ۱۲۹۰۰۰ تومان

کواد روتور MJ 103A با مانور ۳۶۰ 

کواد روتور MJ 103A ,کوادروتور 4کاناله با مانور 360 درجه پهپاد کواد کوپتر کواد روتور رادیو کنترل کنترلی اسباب بازی

۰۵۰۱۱۶

۱۵۶۰۰۰ تومان

ماشین الکتریکی A979 از کمپانی WLToys 

ماشین الکتریکی A979 از کمپانی معروف WLToys mashinak ماشینک کنترل رادیو کنترلی اسباب بازی

۰۲۰۳۰۷

   ۳۱۰۰۰۰ تومان

CX-10  بهترین کوادروتور جیبی

کواد روتور مینی X-۱۰ محصول کمپانی KiiToys پهپاد کواد کوپتر کواد روتور رادیو کنترل کنترلی اسباب بازی

۰۵۰۱۰۸

۱۱۵۰۰۰ تومان   ۱۰۰۰۰۰ تومان

ماشین الکتریکی A969 از کمپانی WLToys

ماشین الکتریکی A969 از کمپانی معروف WLToys mashinak ماشینک کنترل رادیو کنترلی اسباب بازی

۰۲۰۳۰۸

۳۱۰۰۰۰ تومان

هگزا بزرگ X17 , با امکان اضافه کردن دوربین

هگزا روتور بزرگ X17 پهپاد کواد کوپتر کواد روتور رادیو کنترل کنترلی اسباب بازی

۰۵۰۱۱۴

۳۵۰۰۰۰ تومان   ۲۸۰۰۰۰ تومان

ماشین الکتریکی مینی L929 محصول WLtoys

ماشین الکتریکی مینی L929 محصول کمپانی WLToys mashinak ماشینک کنترل رادیو کنترلی اسباب بازی

۰۲۰۳۰۴

۱۱۰۰۰۰ تومان

کوادروتور CG555 با قابلیت اضافه کردن دوربین

۰۵۰۱۱۳

۱۴۹۰۰۰ تومان

کواد روتور SHADOW II محصول کمپانی ATTOP!

کواد روتور SHADOW II محصول کمپانی ATTOP پهپاد کواد کوپتر کواد روتور رادیو کنترل کنترلی اسباب بازی

۰۵۰۱۱۱

۲۹۵۰۰۰ تومان

کواد روتور MJ 102 ,کوادروتور ۴کاناله 

کواد روتور MJ 102 ,کوادروتور 4کاناله با مانور 360 درجه پهپاد کواد کوپتر کواد روتور رادیو کنترل کنترلی اسباب بازی

۰۵۰۱۱۰

۱۲۰۰۰۰ تومان

کواد کوپتر SYMA X8W با پخش زنده تصاویر

کواد کوپتر Syma X8w با قابلیت پخش زنده تصاویر پهپاد پهباد

۰۵۰۱۱۷

۴۹۹۰۰۰ تومان

کواد کوپتر SYMA X5sw با پخش زنده تصاویر

کواد کوپتر Syma X5sw با قابلیت پخش زنده تصاویر پهپاد پهباد

۰۵۰۱۱۸

۳۰۰۰۰۰ تومان

کواد کوپتر SYMA X5C با دوربین HD

کواد کوپتر Syma X5c با قابلیت فیلم برداری پهپاد پهباد

۰۵۰۱۱۹

۲۵۹۰۰۰ تومان

کواد روتور X5 محصول کمپانی SYMA

کواد روتور X5 محصول کمپانی SYMA پهپاد کواد کوپتر کواد روتور رادیو کنترل کنترلی اسباب بازی

۰۵۰۱۰۹

۲۱۰۰۰۰ تومان   ۱۸۰۰۰۰ تومان

کواد مینی X13 محصول SYMA

کواد مینی X13 storm محصول SYMA پهپاد پهباد

۰۵۰۱۲۰

۱۱۹۰۰۰ تومان

کواد روتور فانتوم ۲ با دوربین HD 720p

کواد روتور فانتوم 2 با دوربین HD 720p پهپاد کواد کوپتر کواد روتور رادیو کنترل کنترلی اسباب بازی

۰۵۰۱۰۲

۳۱۵۰۰۰ تومان   ۲۶۹۰۰۰ تومان

اشتراك و دنبالك

ترک بک و لینک بک برای این مقاله وجود ندارد

ارسال یک نظر