فیلم آموزشی

در این صفحه می توانید فیلم آموزشی رو با لینک مقاله مرتبط مشاهده کنید.

آموزش ساخت گلایدر با چوب بالسا

۳۵ دقیقه آموزش ساخت گلایدر

آموزش ساخت هواپیما رادیو کنترل با کارتن

اشتراك و دنبالك

ترک بک و لینک بک برای این مقاله وجود ندارد

ارسال یک نظر