فیلم تورها

در این صفحه می توانید فیلم تورهای RC  رو مشاهده کنید.

تور تپه با ماشین نیترو

تور کویر -baja sc

تور جاده جیرده رشت

تور رشت-پرواز با کوادکوپتر

تور بینظیر روی چمن

بهترین رادیو کنترل های پروازی جهان

اشتراك و دنبالك

ترک بک و لینک بک برای این مقاله وجود ندارد

ارسال یک نظر